Konkurs na realizację zadań

Burmistrz Iłowej ogłasza otwarty konkurs  na realizację zadań z zakresu sportu na rok 2019. Kwota przewidziana na realizację zadania to 50 000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w okresie od 06 lutego 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. Kluby sportowe mogą składać swoje oferty do 4 lutego 2019 r. do godziny 12:00.

Treść ogłoszenia dostępna tutaj.