Siatkówka

Konkurs ofert na realizację zadań sportowych

Burmistrz Iłowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.

Przedmiotem zadania jest „Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego o charakterze gminnym dzieci i młodzieży na terenie Czernej, Iłowej i Konina Żagańskiego”.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Więcej informacji znajduje się w treści ogłoszenia:

Konkurs ofert

Magdalena Muzika 
Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych 
m.muzika@ilowa.pl