Siatkówka

Konkurs ofert z zakresu sportu

Burmistrz Iłowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w 2016 roku.
Przedmiotem zadania jest m. in. poprawa warunków uprawiania sportu, organizacja zawodów sportowych, poprawa kondycji fizycznej mieszkańców gminy.

Więcej informacji znajduje się w treści ogłoszenia:

Konkurs ofert

Komisja konkursowa

Magdalena Muzika
Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych
m.muzika@ilowa.pl