Konkurs ofert z zakresu sportu

Burmistrz Iłowej ogłasza otwarty konkurs na realizacje zadań z zakresu sportu na rok 2019. Kwota przewidziana na realizacją zadania to 60 tys. zł.

Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 lipca 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. Kluby sportowe mogą składać swoje oferty do 17 czerwca 2019 r. do godziny 12:00.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA IŁOWEJ

WZÓR OFERTY

WZÓR SPRAWOZDANIA