Praca koorynator

Konkurs plastyczny

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie dla dzieci i młodzieży „Marzanna 2016”.

Prace wykonane techniką tradycyjną lub współczesną należy dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej do 21 marca 2016 r.

Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na wystawie a najciekawsze nagrodzone oraz dołączone do Wystawy Wielkanocnej.

PLAKAT

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
tel. 68 377 45 98