Konkurs z zakresu sportu rozstrzygnięty

Rozstrzygnięto konkurs ofert z zakresu sportu w Gminie Iłowa w 2016 roku. 

Na realizację zadania pn. „Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych” w okresie od 1 lutego do 30 listopada 2016 r. Burmistrz Iłowej przyznał dotacje dla:

  • Stowarzyszenie LZS „Płomień” w Czernej 9 tys.700 zł
  • Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego „Orzeł” z Konina Żagańskiego w kwocie 19 tys. 300 zł
  • Klubu Piłkarskiego „Piast” w Iłowej w kwocie 69 tys. zł.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji po podpisaniu umowy.

OGŁOSZENIE 

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl