Konsultacje

Informujemy, iż trwają konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iłowa na lata 2020-2030.

 

Konsultacje prowadzone są w okresie od 14 do 31 stycznia 2020 roku na ankietach konsultacyjnych dostępnych poniżej.

Wypełniony formularz prosimy składać:

  • w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68- 120 Iłowa i Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej, ul. Kolejowa 7, 68-120 Iłowa;
  • poprzez przesłanie wypełnionej ankiety na adres: ilowa@ilowa.pl;
  •  wysłanie pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68- 120 Iłowa i Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej, ul. Kolejowa 7.

Ewentualne zapytania dotyczące konsultacji można kierować na powyższy adres e-mail lub telefonicznie: 68 368 14 00.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iłowa na lata 2020-2030

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG