Konsultacje z mieszkańcami sołectw

Burmistrz Iłowej ogłasza konsultacje z mieszkańcami sołectw Gminy Iłowa: Borowe, Czyżówek, Czerna, Klików, Kowalice, Żaganiec, Wilkowiska, Szczepanów, Konin Żagański, Jankowa Żagańska.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 4 listopada do 12 listopada 2019 r. na ankietach konsultacyjnych.

W celu przeprowadzenia konsultacji odbędą się spotkania z mieszkańcami Sołectw w następujących terminach:

  1. a) 4 listopada 2019 r. Sołectwo Żaganiec o godz. 1600 w świetlicy wiejskiej i Sołectwo Wilkowisko o godz. 1700 w świetlicy wiejskiej;
  2. b) 5 listopada 2019 r. Sołectwo Szczepanów o godz. 1600 w świetlicy wiejskiej i Sołectwo Jankowa Żagańska o godz. 1700w świetlicy wiejskiej;
  3. c) 6 listopada 2019 r. Sołectwo Czerna o godz. 1600 obok wietlicy wiejskiej i Sołectwo Konin Żagański o godz. 1730 w świetlicy wiejskiej;
  4. d) 7 listopada 2019 r. Sołectwo Czyżówek o godz. 1600 w świetlicy wiejskiej i Sołectwo Borowe o godz. 1700 w świetlicy wiejskiej;
  5. e) 8 listopada 2019 r. Sołectwo Kowalice o godz. 1600 i Sołectwo Klików o godz. 1700 w świetlicy wiejskiej.

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectw dostępny będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłowej http://www.ilowa.info.pl/, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej, ul. Żeromskiego 27 oraz zostanie przekazany właściwemu Sołtysowi celem udostępnienia mieszkańcom danego sołectwa.

Druk ankiety mieszkaniec sołectwa może uzyskać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Iłowej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłowej http://www.ilowa.info.pl/ i u Sołtysa danego Sołectwa.

Opinie, uwagi i propozycje mieszkańców, można składać w terminie od 4 listopada do 12 listopada 2019 r. na ankiecie konsultacyjnej:

1) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68- 120 Iłowa;

2) poprzez przesłanie wypełnionej ankiety na adres: ilowa@ilowa.pl;

3) wysłanie pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68- 120 Iłowa;

4) złożyć u właściwego Sołtysa Sołectwa.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH 

ANKIETA KONSULTACYJNA