Reaguj na zagrożenia!

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie społeczności.

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa jest narzędziem, które pozwala na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie skali i rodzaju zagrożeń w najbliższym otoczeniu.

MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Należy ją traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym.

Służy również do optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji, co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Należy pamiętać, że w nagłych wypadkach, które wymagają natychmiastowej interwencji, nadal należy dzwonić na numery alarmowe 112 lub 997.

 

kwp-gorzow-wklp