Nieodpłatne kursy językowe i komputerowe

Trwają zapisy na kursy językowe lub komputerowe, realizowane w ramach projektu „Akademia kompetencji językowych i komputerowych”.

 

Wsparcie obejmujące kursy, podręczniki oraz egzaminy końcowe jest nieodpłatne dla uczestników. Pomoc nie obejmuje cateringu, zwrotu kosztów dojazdów oraz stypendiów.

W ramach projektu zapewnione jest wsparcie wyłącznie osobom, które:

 • uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa lubuskiego (w szczególności w powiatach: nowosolskim, żagańskim, strzelecko – drezdeneckim),
 • posiadają wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (co najwyżej ukończyły szkołę średnią),
 • są w wieku 25 – 64 lata,
 • są aktywne lub nieaktywne zawodowo (jednak gotowe do podjęcia pracy) i nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • pragną podnieść umiejętności z własnej inicjatywy,
 • posiadają wysoką kulturę osobistą.

Pierwszeństwo będą mieć:

 • panie,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby w wieku 50-64 lata,
 • osoby z obszarów wiejskich,
 • osoby posiadające  dochód niższy od średniej krajowej.

Osoby  chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie internetowej  http://www.eurodialog.pl/ku/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=502. Karty zgłoszeniowe można składać bezpośrednio w biurze projektu ul. Rybacka 38 w  budynku byłej Straży Pożarnej (wieżyczka, I piętro) w Żaganiu (od poniedziałku do piątku) od godz. 8:00 do 16:00 lub przez stronę internetową www.lubuskie.eurodialog.pl  lub drogą elektroniczną e-mail szuscicka@fundacja.zary.pl , kaczmarczyk@fundacja.zary.pl

Telefon kontaktowy:  534 01 05 11, 533 32 26 18.

Fundacja ,,Przedsiębiorczość”
  Mieszka I 13, 68-200 Żary