Kuźnia Lokalnych Liderów

Fundacja „Bory Dolnośląskie” ogłasza nabór do projektu pn. „Kuźnia Lokalnych Liderów”. Projekt otrzymał wsparcie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020”.

 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej Seniorów i ich wpływu na sprawy obywatelskie poprzez przygotowanie 20 Seniorów z obszarów wiejskich (miejscowości do 5 tys.) z wybranych gmin powiatu żagańskiego i żarskiego do pełnienia funkcji lidera – lokalnego rzecznika osób starszych. Projekt realizowany w okresie lipiec-grudzień 2018 r.

W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące przedsięwzięcia:

Cykl warsztatów wzmacniających swoje kompetencje, podczas których seniorzy zdobędą umiejętności niezbędne do pełnienia roli lokalnych liderów – rzeczników osób starszych.

Uczestnicy projektu wspólnie z tutorami opracują rekomendacje dla władz samorządowych w zakresie aktywnego włączania i angażowania osób 60+ w działania obywatelskie.

Uczestnicy projektu wspólnie z tutorami opracują i zrealizują inicjatywy pobudzające aktywność osób starszych oraz zaangażują do tego celu co najmniej 10 wolontariuszy w wieku powyżej 60 roku życia.

Projekt skierowany jest do 20 mieszkańców, które ukończyły 60 lat i zamieszkują na terenie jednej z wymienionych gmin: gmina wiejska Żagań, gmina Iłowa, gmina Wymiarki, gmina Gozdnica, gmina Małomice, gmina wiejska Żary, gmina Przewóz. Rekrutacja potrwa do 20 sierpnia 2018 r.

Regulamin projektu oraz formularz rekrutacyjny dostępne są na stronie internetowej www.bory.org.pl.

REGULAMIN PROJEKTU „Kuźnia Lokalnych Liderów”

FORMULARZ REKRUTACYJNY