Lokal mieszkalny do remontu

Informujemy, że z mieszkaniowego zasobu gminy został wyznaczony wolny lokal mieszkalny do wynajmu na rzecz przyszłego najemcy położony w Koninie Żagańskim 139/6.

Lokal o powierzchni użytkowej 58,9 m2 przeznaczony jest do wynajmu na rzecz przyszłego najemcy pod warunkiem wykonania przez niego we własnym zakresie i na własny koszt remontu.

O mieszkanie do remontu mogą starać się osoby ujęte na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu na czas nieoznaczony oraz znajdujące się w rejestrze zamiany lokalu.

Szczegóły oferty dostępne są poniżej:

https://ilowa.info.pl/system/obj/7880_zarzadzenie_nr_230.2020.pdf

Wniosek o przydział lokalu do remontu należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Iłowej.

Szczegółowe informacje dostępne są także pod nr telefonu: 68 368 14 11.

Wniosek