„Lubuska Aktywizacja Młodych”

Zachęcamy do udziału w projekcie „Lubuska Aktywizacja Młodych”, który skierowany jest do osób biernych zawodowo,  w tym niepełnosprawnych, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. 

 

Projekt dedykowany jest:

 • Osobom młodym 18-29 lat,
 • Osobom, które nie uczestniczą w procesie kształcenia,
 • Osobom niepełnosprawnym,
 • Osobom biernym zawodowo,
 • Osobom odchodzącym od rolnictwa i ich rodzinom,
 • Mieszkańcom średnich miast.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 • Identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy dla 64 uczestników projektu.
 • Pośrednictwo pracy dla 64 uczestników projektu.
 • Szkolenia zawodowe dla 64 uczestników projektu.
 • Szkolenia komputerowe dla 64 uczestników projektu.
 • Płatny 3-miesięczny staż zawodowy dla 61 uczestników projektu.

Wszyscy uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość bezpłatnego podejścia do egzaminu. Ponadto uczestnikom projektu organizator gwarantuje: wykwalifikowaną kadrę, materiały szkoleniowe, catering, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, stypendium szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu, pod numerem telefonu: 699 670 277 lub na stronie internetowej:

Lubuska Aktywizacja Młodych