Lubuskie Bony Wsparcia – nabór wniosków

1 lipca 2020 r. o godzinie 9.00 ruszył nabór wniosków w ramach Lubuskich Bonów Wsparcia dla Przedsiębiorców. 

 

Warunki, które należy spełnić, aby ubiegać się o bony:
• Przynależność do sektora MŚP w Województwie Lubuskim
• Siedziba na terenie Województwa Lubuskiego
• Prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej od 1 stycznia 2020
• Udokumentowany spadek przychodów o 25%
• Deklaracja prowadzenia działalności przez okres 3 lat po rozliczeniu wsparcia
• Deklaracja utrzymania miejsc pracy wg. stanu zatrudnienia na 30.04.2020
• Brak zaległości publicznoprawnych na dzień 31 grudnia 2019
• Skumulowana pomoc w związku z COVID-19 nie może przekroczyć 800 000 euro (dotacje, odroczenia płatności, gwarancje bankowe, pożyczki specjalne)

Poziom dofinansowania:
Samozatrudniony: do 50.000 zł
Mikroprzedsiębiorstwo: do 120.000 zł
Małe przedsiębiorstwo: do 200.000 zł
Średnie przedsiębiorstwo: do 200.000 zł

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości”, Typ projektu IV „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – projekt grantowy”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Bon może być udzielony na pokrycie do 95% wydatków kwalifikowalnych Operacji. Przedsiębiorca jest zobowiązany wnieść wkład własny w wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych Operacji.

Na stronie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej dot. projektu Lubuskie Bony Wsparcia udostępniono edytowalny WNIOSEK O BON. Przypominamy, że aplikacje można składać od 1 lipca 2020 od godziny 9.00.

Dokumentacja konkursowa znajduje się tutaj:https://bonywsparcia.ziph.pl/pl/menu/5/dokumentacja-konkursowa-do-pobrania.html 

Na co może być udzielony bon?
Bon może zostać udzielony na cele inwestycyjne (np. zakup maszyny, remont lokalu) lub na cele inwestycyjne i obrotowe (kupno materiałów do produkcji, zapłatę za czynsz). Przy czym udział kosztów obrotowych w całkowitej wartości bonu dla jednego przedsiębiorstwa wynosić będzie do 50% całości wydatków.

Naborem wniosków zajmują się instytucje okołobiznesowe: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa (www.ziph.pl) i Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej (www.opzl.pl).