Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe

Już trzeci rok młodzi Lubuszanie mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizowanie swoich inicjatyw.

Zarząd Województwa Lubuskiego 19 lutego 2019 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”, w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim.

Po środki mogą sięgnąć stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu wynosi do 10 tys. złotych. Tegoroczna edycja nawiązuje do dwóch sfer aktywizacji uczestników projektów: promowania idei świadomości obywatelskiej w nawiązaniu do 30-lecia wolnej, odrodzonej Polski a także idei integracji europejskiej w kontekście rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ważne, by projekty angażowały młodzież, jednocześnie premiowane będą te inicjatywy, które angażować będą grupy niebędące członkami organizacji lub podmiotu biorącego udział w konkursie.

Chętni mogą liczyć na pomoc. Biuro projektu mieści się w Departamencie Przedsiębiorczości i Strategii Marki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Chrobrego 1-3-5 tel. 68 456 5186 mail lnim@lubuskie.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP www.lubuskie.pl oraz na profilu facebookowym Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe. Nabór wniosków potrwa do 13 marca 2019 r. Koordynatorem projektu jest dr Dorota Matuszak.

Link do ogłoszenia:

http://bip.lubuskie.pl/756/3012/Otwarty_konkurs_ofert_na_wsparcie_realizacji_zadania_publicznego_
Wojewodztwa_Lubuskiego_pn___E2_80_9ELubuskie_Obywatelskie_Inicjatywy_Mlodziezowe
_E2_80_9D_2C_w_obszarze_dzialan_na_rzecz_mlodziezy_w_wojewodztwie_lubuskim_0D_0A_0D_0A/

Oferent zobowiązany jest zapewnić co najmniej 10% kosztów zadania jako wkład osobowy związany z realizacją zadania publicznego. Przynajmniej 10% dotacji musi zostać przeznaczone na działania promujące województwo lubuskie poprzez realizację zadania publicznego.