Mikrodotacje dla młodzieży

5 tysięcy złotych na realizację własnych pomysłów. Tyle może otrzymać lubuska młodzież w ramach mikrodotacji do inicjatyw młodzieżowych.

 

Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe to projekt, który ma pobudzić grupy młodzieżowe, samorządy szkolne i studenckie do współpracy z liderami, opiekunami, ma też promować postawy i aktywność obywatelską wśród młodych mieszkańców województwa lubuskiego.

Na stronie lim.zgora.pl ruszył konkurs mikrodotacji na młodzieżowe inicjatywy. W jego budżecie znajduje się milion złotych. Każda grupa lub organizacja ma szansę otrzymać 5 tysięcy złotych z tej sumy. Pieniądze przeznaczone zostaną na realizację pomysłów ludzi młodych, dotyczących współpracy z najbliższym otoczeniem dla osiągania wspólnych celów.

Umowę na realizację tzw. budżetu inicjatyw młodzieżowych podpisała marszałek Elżbieta Polak i prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, Romuald Malinowski.

Młodzi mieszkańcy zrzeszeni w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych mogą starać się o finansowe wsparcie swoich pomysłów. Projekt „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” jest elementem kampanii Młodzi On-Life, prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Konkurs mikrodotacji trwa do 7 lipca.

Na co może być przeznaczona dotacja?

Sfera zadań publicznych art. 4. ust. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; m. in.:

 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
 • Integracja – międzypokoleniowa, kulturowa,
 • Działalność na rzecz: osób niepełnosprawnych, rozwoju wspólnot lokalnych,
 • Promocja zatrudnienia,
 • Innowacje,
 • Promocja i organizacja wolontariatu,
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, oświata, edukacja,
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • Turystyka i krajoznawstwo,
 • Działania na rzecz rodziny,
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

W razie pytań, proszę kontaktować się ze Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych lim@zlop.org.pl, telefon kontaktowy 570 217 017 lub Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej Marią Żarską tel. 68 377 45 98.

Jan Woronik
j.woronik@ilowa.pl