Młodzież ma głos

Radni podjęli uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady Gminy, która ma być ciałem doradczym i reprezentacją młodzieży w lokalnym samorządzie.

 

– W ubiegłym roku uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej zwrócili się z prośbą do Rady Miejskiej o ponowne powołanie Młodzieżowej Rady Gminy. W przedłożonym Państwu projekcie uchwały wprowadzono kilka zmian. Wynikają one zarówno z analizy działalności poprzedniej rady, jak i postulatów młodzieży – mówił podczas sesji Rady Miejskiej (8.08.2017 r.) Przewodniczący Mirosław Wdowiak. – Ważnym zapisem jest powołanie przez Burmistrza koordynatora Młodzieżowej Rady Gminy tj. osoby, która będzie wspierała radę pod względem merytorycznym, edukacyjnym i organizacyjnym. Koordynator będzie także swoistym „łącznikiem” pomiędzy młodzieżą, a Burmistrzem i Radą Miejską – dodał M. Wdowiak.

Radni zagłosowali także za udzieleniem dotacji celowej z budżetu Gminy Iłowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowem. Wsparcie w kwocie 7 tys. 510 zł. przeznaczone zostanie na współfinansowanie przez gminę zakupu ubrań ochronnych specjalnych, butów strażackich sznurowanych, defibrylatora, mostków przejazdowych oraz pilarki ratowniczej do materiałów wielowarstwowych. – Zakup defibrylatora to koszt ok.7 tys. złotych. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z gminy oraz wsparciu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych (2 tys. zł.) i Rady Sołeckiej w Borowem (2 tys. zł) jesteśmy w stanie zakupić do naszej jednostki sprzęt ratujący życie, a także podstawowe akcesoria dla strażaków – mówi Prezes OSP w Borowem Marcin Cieślik.

Obradujący jednogłośnie przyjęli także propozycję nadania nazwy ulicy: gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, która znajduje się w sąsiedztwie ulic Traugutta oraz Bema w Iłowej. Podczas posiedzenia radni złożyli wnioski i interpelacje dotyczące m.in. bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz ograniczenia tonażu pojazdów poruszających się ulicami Ogrodowa – Żaków. Wystąpiono także z wnioskiem o zwrócenie się do zarządcy drogi wojewódzkiej nr 296 o wyremontowanie ostatniego odcinka trasy przebiegającej przez Iłowę.

Tradycyjnie podczas sesji burmistrz Iłowej złożył sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie od 27 czerwca 2017 r. do 8 sierpnia 2017 r., które dostępne jest poniżej:

SPRAWOZDANIE

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl