Młodzież na 6!

Od 20 do 24 maja 2019 r. młodzież z trzech szkół: Przewozu, Witoszyna i Iłowej wzięła udział w VII edycji turnieju wiedzy i umiejętności z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

 

Celem konkursu było inicjowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży szkolnej, upowszechnianie wiedzy z zakresu humanitarnych idei obrony cywilnej i pierwszej pomocy oraz propagowanie aktywności fizycznej jako jednego ze sposobów zagospodarowania czasu wolnego.

Adresatem konkursu byli uczniowie trzecich klas gimnazjalnych oraz klas ósmych szkół podstawowych z Iłowej, Przewozu i Witoszyna. Konkurs składał się z 2 etapów: testu pisemnego oraz zajęć sportowo – obronnych. Rozgrywany był w kategorii dziewcząt i chłopów. Zwycięzcami zostali uczestnicy z najwyższą liczbą zgromadzonych (w dwóch etapach) punktów.

Do etapu I przystąpiło 22 uczniów, którzy musieli rozwiązać test składający się z 30 pytań dotyczących m.in. zagadnień związanych z ewakuacją ludności, udzielaniem pierwszej pomocy, obroną cywilną, etapami zarządzania kryzysowego, militaryzmu. Do etapu drugiego, zajęć sportowo – obronnych, zakwalifikowało się 5 dziewcząt: Julia Stelmach, Klaudia Klisowska, Marcelina Mięka, Zuzanna Guzewicz, Nicole Kozłowska, a w kategorii chłopców: Miłosz  Mesjasz, Dominik Mazur, Jakub Zarzycki, Krzysztof Kwiatkowski, Seweryn Szewełło.

Etap 2 rozegrany został  na Stadionie Miejskim w Przewozie. Do zawodów przystąpiło 15 dziewcząt i 15 chłopców z trzech szkół. Uczniowie kolejno zdobywali punkty przy stanowiskach sprawdzających umiejętności: topograficzne, strzeleckie, związane z pierwszą pomocą, przyrodnicze oraz sportowe takie jak: rzut piłką lekarską, rzut do kosza, strzał na bramkę, marsz kontenerowy oraz bieg zwinnościowy. Przy każdym stanowisku uczestnik zdobywał punkty, po ich zsumowaniu nagrodzono uczniów od 1 do 5 miejsca w obu kategoriach oraz indywidualnie najlepszych strzelców.

Najwyższe wyniki podczas konkursu wywalczyły w kategorii dziewcząt – miejsce II – Zuzanna Guzewicz, miejsce III – Nicola Kozłowska, miejsce IV- Klaudia Klisowska, miejsce V- Marcelina Mięka, a w kategorii chłopców – II miejsce Miłosz Mesjasz, miejsce IV Dominik Mazur.  Zwycięstwo w konkurencji strzeleckiej dziewcząt wywalczyła: Nicola Kozłowska po dogrywce z Marceliną Mięką (obie po 49 pkt. na 50 możliwych). Ponadto każdy uczestnik otrzymał medal uczestnictwa w zawodach oraz drobne upominki.