Kanalizacja przebudowana

Zakończyły się prace modernizacyjne sieci kanalizacji sanitarnej przy budynku wspólnoty mieszkaniowej usytuowanym przy ulicy Hutniczej w Iłowej.

 

– W roku 2017 zaplanowaliśmy modernizację kanalizacji sanitarnej przy ulicy Hutniczej 1 polegającą na wymianie odcinka rurociągu ssącego oraz istniejących studzienek  podciśnieniowych na większe z zaworami  fi 90. Przebudowa ma na celu usprawnienie działania kanalizacji podciśnieniowej przy budynkach wielorodzinnych, szczególnie w okresie zimowym – mówi burmistrz Paweł Lichtański.

Prace finansowane są przez Gminę Iłowa oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Koszt zadania polegającego na unowocześnieniu systemu kanalizacji to 57 tys. zł.

– Na modernizację sieci wydatkowano z budżetu Gminy Iłowa 20 tys. zł. Wkład finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej to 7 tys. 500 zł oraz zakup czterech zaworów z uzbrojeniem za kwotę 30 tys. zł. Sukcesywnie będziemy poprawiać stan infrastruktury kanalizacyjnej w mieście, tak aby wyeliminować ewentualne awarie – dodaje kierownik ZGKIM Józef Brzezicki.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl