Modernizacja monitoringu na oczyszczalni

Oczyszczalnia Ścieków w Iłowej doczekała się modernizacji przestarzałego systemu wspomagającego i kontrolującego pracę urządzeń.

System wizualizacji i sterowania pracą urządzeń na oczyszczalni ścieków został utworzony w 2002 r. Obsługiwał go komputer pracujący 24 h/dobę przez 14 lat.

W listopadzie 2016 r. dzięki dotacji  celowej otrzymanej z budżetu gminy w wysokości 45.000 zł oraz środków własnych w wysokości 8800,00 zł (łączny koszt zadania, to 66.174,00 zł brutto) przeprowadzono modernizację systemu monitoringu oraz sterowania pracą urządzeń na oczyszczalni poprzez wymianę serwera monitoringu, monitora oraz uszkodzonego sterownika na potrzeby komunikacji ze Stacją Zlewczą ENKO.  Odtworzono również działanie tablicy synoptycznej, dokonano naprawy uszkodzonego modułu komputera w stacji zlewczej oraz przeglądu i kalibracji trzech rejestratorów programowalnych CRP-04.

Wykonane czynności poprawiły prędkość odczytu oraz jakość wizualizacji monitoringu, możliwość sterowania pracą poszczególnych urządzeń za pomocą komputera. Poprawiono funkcje graficznego rejestrowania pracy poszczególnych urządzeń za pomocą czytelnych wykresów.

Dobudowano do systemu rejestrator czasu pracy dla wszystkich urządzeń oraz możliwość wykonywania zestawień godzinowych, dobowych, oraz miesięcznych dla poszczególnych parametrów.

Została uruchomiona również aplikacja pozwalająca na internetowy podgląd pracy oczyszczalni z dowolnego miejsca za pomocą komputera lub telefonu z dostępem do Internetu.

Do pełnego zobrazowania pracy oczyszczalni wymagana jest jeszcze wymiana sond pomiarowych na bloku biologicznym, które mają 14 lat i ich odczyty nie są wiarygodne. Czynności te Zakład zamierza przeprowadzić jeszcze w grudniu 2016 r. Koszt tych prac zamknie się kwotą  14.100 zł netto i zostanie sfinansowany ze środków Zakładu.

Józef Brzezicki
Kierownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej