Zmiany na Żeromskiego

Przy ulicy Żeromskiego w Iłowej trwają intensywne prace modernizacyjne. Wymieniane jest oświetlenie drogowe, powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa oraz chodniki.

– W czerwcu br. wystąpiliśmy do Enea Operator Sp. z o.o.  z pismem o podjęcie działań zmierzających do wymiany słupów energetycznych w pasie drogi – mówi Burmistrz Paweł Lichtański. – W dużej części były to słupy drewniane oraz żelbetowe, które wymagały pilnej interwencji – dodaje Burmistrz.

Właściciel przychylił się do wniosku i od początku sierpnia dokonuje modernizacji polegającej na montażu nowego oświetlenia.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lubania realizuje zadanie pn. Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa – etap I w miejscowości Iłowa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, które obejmuje modernizację ulic: Konopnickiej, Młyńskiej, część ul. 1 Maja oraz część ul. Drzymały. Prace remontowe wykonane zostaną także przy ulicy Żeromskiego. Planowana jest nowa nawierzchnia asfaltowa oraz chodniki.

Ponadto rozpoczęto przebudowę placu przed Urzędem Miejskim. Od strony ulicy Drzymały powstał parking z wydzielonym miejscem dla niepełnosprawnych. Częściowo usunięto także betonowe ogrodzenie.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl