Muzyczne spotkanie partnerskich gmin

W niedzielę, 12 listopada 2017 roku, w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej spotkały się dwie orkiestry dęte: z Iłowej i Jänschwalde.

 

W ramach projektu finansowanego przez Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr orkiestry wzięły udział w warsztatach muzycznych z elementami dyrygentury i musztry orkiestrowej dla orkiestr dętych pt. RYTM I DŹWIĘK, które poprowadził kapelmistrz Andrzej Drozdowicz z Olszyny, Prezes Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

O godzinie 16.00 orkiestry dały koncert dla mieszkańców Iłowej i przybyłych gości. Występ oklaskiwali: Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański, Burmistrz Jänschwalde Helmut Badtke z żoną, Prezes Stowarzyszenia „My dla Jänschwalde” Reik Miatke, Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Iłowej ksiądz Tadeusz Lubiatowski, radni miejscy, Koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Iłowej Anna Michalczuk oraz mieszkańcy Iłowej i Jänschwalde, którzy wypełnili salę koncertową do ostatniego miejsca.

Z wielką otwartością witamy i gościmy w Iłowej przedstawiciela gminy partnerskiej Jänschwalde, pana burmistrza Helmuta Badtke oraz członków orkiestr dętych obu gmin, dzięki którym nawiązała się nasza długoletnia współpraca – mówił burmistrz Paweł Lichtański. – Wspaniała atmosfera, jaka zapanowała dziś na tej sali nie byłaby możliwa, gdyby nie ciepłe i przyjazne stosunki, jakie od ponad dziesięciu lat łączą nasze gminy – dodał włodarz.

W ciągu kilku ostatnich lat dobrej, partnerskiej współpracy zrealizowaliśmy wiele projektów. W roku bieżącym były to dwa wspólne działania angażujące mieszkańców gmin Iłowa i Jänschwalde. W przyszłym roku planujemy kolejne trzy. Duże znaczenie dla rozwoju naszego partnerstwa ma również wymiana doświadczeń m.in. z zakresu funkcjonowania samorządów. Cieszę się, że możemy dziś wysłuchać tego wspaniałego polsko-niemieckiego występu – zauważył burmistrz Helmut Badtke.

Koncert połączonych orkiestr dętych w Iłowej był bardzo entuzjastycznie oklaskiwany przez zgromadzoną publiczność.