„Myślę pozytywnie – Edukacja dla Zdrowia Psychicznego” – konferencja

Zapraszamy do Iłowej na wyjątkową konferencję szkoleniowo-informacyjną pt. „Myślę pozytywnie – Edukacja dla Zdrowia Psychicznego”.

Poświęcona będzie znaczeniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w całościowym ich rozwoju emocjonalnym, społecznym i intelektualnym.

Konferencja jest bezpłatna – wystarczy- pobrać wejściówkę: https://evenea.pl/imprezy/konferencje/ilowa/konferencja-mysle-pozytywnie-208427/?source=directory

Miejsce: Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Żagańska 15 , Iłowa

W czasie konferencji uczestnicy dowiedzą się o:

  • Roli zdrowia psychicznego w rozwoju dziecka i młodego człowieka
  • Czynnikach ryzyka i czynnikach wspierających zdrowie psychiczne
  • Metodach i narzędziach wsparcia profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w zakresie kompetencji społecznych, motywacji, samoakceptacji, regulacji emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresogennych
  • Możliwościach uzyskania profesjonalnego wsparcia dzieci i młodzieży doświadczających problemów w zakresie zdrowia psychicznego
  • Znaczeniu budowania koalicji na rzecz profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w środowiskach lokalnych

Konferencja skierowane są do:
*rodziców,
*przedstawicieli organów prowadzących szkoły placówki oświatowo- wychowawcze,
*innych osób zainteresowanych rozwojem edukacji i wsparciem procesów wychowawczych
*osób zaangażowanych w realizację zadań edukacyjnych i wychowawczych.

Zapewniamy:

-materiały szkoleniowe
-certyfikat potwierdzający udział, przerwę kawową

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy!

„Myślę pozytywnie” to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Projekt zakłada kontynuację działań podjętych przez Fundację dzięki środkom w ramach NPZ na lata 2016-2020 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Realizacja programu rozpoczęła się w roku 2016 opracowaniem koncepcji profilaktyki zdrowia psychicznego, w kolejnym roku opracowany został modelowy program profilaktyczny oraz pełen zestaw narzędzi do realizacji programu w szkołach w całej Polsce. Rok 2018 to działania wdrożeniowe i wsparcie dla nauczycieli, rodziców oraz dzieci i młodzieży.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Jeśli zmienimy swoje nastawienie do dbania o pozytywny rozwój, razem osiągniemy dużo więcej.

Edukacja i nauka to największy potencjał Polski – rozwińmy go pozytywnie już dziś!