Nabór kandydatów do Rady Seniorów

Rozpoczął się nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej. 

 

Miejska Rada Seniorów jest ciałem doradczym, opiniotwórczym i inicjatywnym. Przedstawia propozycje w zakresie priorytetowych zadań i działań na rzecz seniorów w Gminie Iłowa. Jej kadencja trwa 3 lata, licząc od dnia wyboru członków.

Rada liczy od 5 do 9 osób. W przypadku zgłoszenia 5, 6, 7, 8 lub 9 kandydatów, Rada Seniorów składa się odpowiednio z 5, 6, 7, 8 lub 9 członków. W przypadku zgłoszenia od 5 do 9 kandydatów, zgłoszeni stają się automatycznie członkami Rady.

Zgłoszenia można dokonać osobiście (według załączonego wzoru) do dnia 12 kwietnia 2019 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa.

Poniżej treść ogłoszenia oraz wzór formularza zgłoszeniowego:

TREŚĆ OGŁOSZENIA 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY