Nawiązaliśmy współpracę z wojskiem

Przedstawiciele instytucji i samorządów lokalnych w tym Iłowej, podpisali porozumienie o współpracy z 34. Brygadą Kawalerii Pancernej. 

 

12 października br., dowódca 34. Brygady Kawalerii Pancernej pułkownik dypl. Dariusz Lewandowski zaprosił do brygady przedstawicieli samorządów: Iłowej, Żagania, Żar, Nowej Soli, Powiatu Żagańskiego, Żarskiego i Nowosolskiego, a także instytucji współpracujących z żagańską brygadą.

– Chodzi o sformalizowanie współpracy, która już istnieje, a także zwrócenie uwagi na aspekty, które do tej pory nie były poruszane – zaznaczył podczas spotkania płk Lewandowski.

Brygada nawiązała współpracę z Gminą Iłowa reprezentowaną przez burmistrza Pawła Lichtańskiego, Powiatem Żagańskim reprezentowanym przez Henryka Janowicza – starostę żagańskiego, Powiatem Żarskim reprezentowanym przez Małgorzatę Issel – wicestarostę żarskiego, Gminą Nowa Sól, reprezentowaną przez Wadima Tyszkiewicza – prezydenta Nowej Soli, Gminą Żagań o statusie miejskim, reprezentowaną przez Burmistrza Daniela Marchewkę, Powiatem Nowosolskim reprezentowanym przez Marka Szymczyka – naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego oraz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”, które reprezentował dyrektor szkoły, Grzegorz Königsberg.

Współpraca samorządów oraz instytucji z wojskiem ma opierać się na wspólnych działaniach na rzecz obronności państwa. Podpisanie porozumienia wskazuje także na potrzebę budowania więzi żołnierzy zawodowych ze środowiskiem cywilnym.

W ubiegłym roku w Iłowej odbyła się druga część polsko-niemieckich ćwiczeń pod kryptonimem SERWAL-16. Ćwiczenie z wojskami 34. Brygady Kawalerii Pancernej polegało na wypracowaniu procedur dotyczących ewakuacji ludności w przypadku zagrożenia konfliktem zbrojnym. Była to pierwsza tego typu sytuacja, w której ćwiczenia wojskowe wyszły poza teren poligonu i odbyły się w Iłowej. Niezwykle cenimy sobie tę dobrą współpracę i mamy nadzieję na kolejne wspólne działania –  mówi Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański.

Porozumienia zawarto na podstawie Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
źródło: http://34bkpanc.wp.mil.pl/pl/11_564.html