Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo w Iłowej

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. na terenie powiatu żagańskiego funkcjonują 3 punkty, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Jeden z punktów znajduje się w Iłowej. 

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej przy ulicy Żagańskiej 15, pok. 5 i czynny jest w: poniedziałek, wtorek, środę w godzinach: 12.00-16.00, czwartek: 10.00-16.00, piątek: 8.00-12.00.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
    w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,
  • wskazanie osobie fizycznej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub
  • nieodpłatną mediację lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby fizycznej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających  na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się także w Żaganiu i Szprotawie:

■ Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, pok.13
poniedziałek, środa, czwartek: 12.00-16.00,  wtorek: 8.00-12.00,  piątek: 9.00-13.00

■ Starostwo Powiatowe Filia w Szprotawie, ul. Kościuszki 30 pok. 1 *
poniedziałek: 7.30-11.30,  wtorek, czwartek: 12.00-16.00,  środa, piątek: 8.00-12.00

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne.
Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie.

Na porady obowiązują zapisy:

telefonicznie – pod nr 68 470 99 76 – możliwość dokonania zapisu w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałki 7:30-16:00, wtorek – czwartek: 7:30-15:30, piątek: 7:30-15:00

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

Dyżur telefoniczny prawnika/doradcy obywatelskiego:

nr tel. 789 300 610 w każdy 2. i 4. czwartek miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.00

Bezpłatne porady korespondencyjne:

  • e-mailowo – na adres: porady@civis-sum.org.pl
  • listownie – na adres Biuro Porad Obywatelskich, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra

Prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów – wystarczy kopia
Czas oczekiwania na odpowiedź – ok 14 dni

Szczegółowe informacje: edukacja-prawna.info.pl/powiat-zaganski

Zadanie w zakresie prowadzenia punktów w Szprotawie i Iłowej jest realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności obywatelskiej CIVIS SUM z Zielonej Góry i finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Żagański na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie żagańskim w 2019 r.”