Nowa szkoła lepszy start!

Nowa szkoła lepszy start! Tak można powiedzieć o nowym projekcie, który realizowany jest w Gminie Iłowa.   Projekt pn. ”Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej” otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 335 204,80 zł w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,  Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura społeczna , Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty… czytaj więcej Nowa szkoła lepszy start!