Centrum wypięknieje

11 maja br. podpisano umowę na zadanie pn. „Modernizacja ulicy Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem”.

Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim będzie prowadzić prace remontowe, w ramach których przewidziano m.in. wymianę nawierzchni bitumicznej jezdni, wydzielenie miejsc parkingowych dla autobusów przy Zespole Szkół oraz wymianę kanalizacji odwodnieniowej.

Nawierzchnie chodników oraz zjazdów wykonane zostaną z kostki polbrukowej. Odnowione zostaną także miejsca parkingowe. Wzdłuż przebudowywanych odcinków jezdni zaprojektowano ograniczenia drogi w postaci krawężników betonowych.

– W ramach projektu zagospodarowany zostanie także teren zielony, zakupione zostaną nowe ławki oraz kosze na nieczystości. Jestem przekonany, że remont wpłynie pozytywnie na wizerunek tej części miasta – mówi burmistrz Paweł Lichtański.

Na wykonanie modernizacji ulicy Pułaskiego w Iłowej gmina pozyskała w ubiegłym roku dofinansowanie z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie blisko pół miliona złotych. Zadanie pn. „Modernizacja ulicy Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem” oszacowane zostało na kwotę 976 tys. 486 złotych netto.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl