O koegzystencji ludzi z wilkami

Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański wspólnie z Fundacją WWF Polska zaprasza do wzięcia udziału w warsztacie mającym na celu wypracowanie nowych metod komunikacji dotyczącej koegzystencji człowieka z dużymi drapieżnikami.

Jaki jest cel warsztatu?

Problemy na linii człowiek-duże drapieżniki często narastają z powodu nieodpowiedniej komunikacji i braku współpracy pomiędzy grupami interesu. Zachowania wilków oraz zróżnicowanie ekologicznych, ekonomicznych i społecznych potrzeb ludzi wpływają na narastanie konfliktów międzygatunkowych. Podczas tych warsztatów skupimy się na wykorzystaniu rzetelnej wiedzy naukowej oraz nowych koncepcji rozwiązywania problemów koegzystencji społeczności lokalnych z dużymi drapieżnikami. Zaprezentujemy metody, mające potencjał do usprawnienia komunikacji i współpracy pomiędzy interesariuszami. Wyniki warsztatu będą opracowane i rozpatrzone pod kątem ich praktycznego wykorzystania w gminie Iłowa.

Do kogo skierowany jest warsztat?

Warsztat skierowany jest do wszystkich grup interesariuszy otwartych są na dyskusję i chcących włączyć się do konstruktywnej współpracy.

Kto przeprowadza warsztat?

Szkolenie poprowadzi Robert Boch z zespołu mediatorzy.pl w imieniu Elmauer Institute, niezależnej grupy ekspertów ds. komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

Szczegóły programu:

Kiedy: 12-14 czerwca 2019

Gdzie: Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej, ul. Żagańska 11, 68-120 Iłowa

Co znajdzie się w programie:

 • Dzień 1 (9:00-16:00) – Techniki komunikacyjne przydatne w kontaktach społecznych
  • Podstawy komunikacji interpersonalnej
  • Jak mówić, by nas słuchano i jak słuchać, by do nas mówiono?
  • Bariery komunikacyjne
  • Podstawy NVC
 • Dzień 2 (9:00-16:00) – Podstawy wiedzy na temat konfliktów
  • Źródła konfliktów
  • Eskalacja konfliktu
  • Strategie zachowań ludzkich w konflikcie
  • Sposoby rozwiązywania konfliktów
  • Rola mediacji w konfliktach społecznych
 • Dzień 3 (9:00-14:30) – Reakcja na emocje własne i partnerów w komunikacji
  • Emocje jako naturalny element komunikacji w sytuacjach trudnych.
  • Świadomość wpływu własnych emocji na proces komunikacji.
  • Rozwinięcie podstaw NVC

W oparciu o te metody uczestnicy będą mieli możliwość otrzymania narzędzi, umożliwiających usprawnienie komunikacji i współpracy w zakresie koegzystencji z dużymi drapieżnikami.

Udział w warsztacie jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona – chętne osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: promocja@ilowa.pl. Osoby zgłaszające się na warsztat deklarują swoją obecność we wszystkie trzy dni szkolenia. Istnieje możliwość zorganizowania bezpłatnego zakwaterowania na czas trwania szkolenia (3 dni). 

Warsztat realizowany jest w ramach projektu LIFE EuroLargeCarnivores (www.eurolargecarnivores.eu)