Obiekt rekreacyjny dofinansowany

Operacja pn. „Przebudowa obiektu rekreacyjnego w Koninie Żagańskim”

mająca na celu lepsze wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego w rozwoju regionu,  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Operacja wybrana do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie.

Umowa na przebudowę obiektu rekreacyjnego w Koninie została podpisana.  10 lipca 2017 roku Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Arkadiusz Dąbrowskioraz Skarbnik Gminy Ewa Pasternak – Jerz podpisali w Iłowej umowę na dofinansowanie operacji pod nazwą: Przebudowa obiektu rekreacyjnego w Koninie Żagańskim . Operacja realizowana będzie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Koszt całkowity przebudowy obiektu rekreacyjnego w Koninie Żagańskim to 146 681,39 zł. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowane w wysokości 75 tys. 880 zł. W ramach zadania obiekt zostanie przebudowany i wyposażony w potrzebny sprzęt (zestaw do ćwiczeń siłowych, maty do ćwiczeń, meble szatniowe (ławki z wieszakami), stojak na rowery, kompresor do pompowania kół rowerowych). Będzie to budynek użyteczności publicznej udostępniany nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom gminy zainteresowanym aktywnością rekreacyjną.

-Dzięki dofinansowaniu z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich udało nam się zrealizować wiele inwestycji na terenie gminy. Obecnie prowadzone są prace remontowe trzech ulic w centrum Iłowej – Batorego, Pułaskiego i Placu Wolności. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursów, w ramach których złożyliśmy wnioski na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Iłowej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę nowego targowiska miejskiego w Iłowej – mówi Burmistrz Paweł Lichtański.

-Pomoc finansowa ze środków Programu jest skierowana w dużej mierze do małych gmin. Sektor ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga znacznego, i odpowiednio ukierunkowanego wsparcia – zauważa Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

Modernizacja budynku w  Koninie Żagańskim znacząco wpłynie na wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego regionu. W wyniku realizacji projektów możliwe będzie upowszechnienie aktywności rekreacyjnej wśród mieszkańców gminy.