Obiekt rekreacyjny dofinansowany

Operacja pn. „Przebudowa obiektu rekreacyjnego w Koninie Żagańskim” mająca na celu lepsze wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego w rozwoju regionu,  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Operacja wybrana do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie. Umowa na przebudowę obiektu rekreacyjnego w… czytaj więcej Obiekt rekreacyjny dofinansowany