Obiekt rekreacyjny w Czernej dofinansowany

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Obiekt rekreacyjny dofinansowany

Operacja pn. „Budowa obiektu rekreacyjnego w Czernej”

mająca na celu lepsze wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego w rozwoju regionu,  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Operacja wybrana do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie.

Umowa na budowę obiektu rekreacyjnego w Czernej została podpisana.  10 lipca 2017 roku Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Arkadiusz Dąbrowskioraz Skarbnik Gminy Ewa Pasternak – Jerz podpisali w Iłowej umowę na dofinansowanie operacji pod nazwą: Budowa obiektu rekreacyjnego w Czernej . Operacja realizowana będzie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Koszt całkowity przebudowy obiektu rekreacyjnego w Czernej to 237 111,39. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowane w wysokości 125 497 zł. W ramach zadania wybudowany obiekt zostanie wyposażony w potrzebny sprzęt (m.in. zestaw do ćwiczeń siłowych, maty do ćwiczeń, meble szatniowe, stojaki na rowery, kompresor do pompowania kół rowerowych). Będzie to budynek użyteczności publicznej udostępniany nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom gminy zainteresowanym aktywnością rekreacyjną.