Odczyty wodomierzy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej informuje, iż odczyty wodomierzy będą przeprowadzane od 18 maja br.

 

W związku z panującą epidemią SARS-CoV-2 i w trosce o bezpieczeństwo odbiorców wody odczyty będą prowadzone z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa. W celu zapewnienia właściwego rozliczenia zużycia wody prosimy o wcześniejsze samodzielne odczytanie wskazań wodomierza i podawanie stanów licznika wody inkasentom, którzy zwrócą się do Państwa z taką prośbą lub przekazanie informacji telefonicznie:

  • 68 377 44 15 w godz. 7.00-15.00
  • 68 360 03 87 po godz. 15.00

lub za pomocą poczty e-mail: zgkim@ilowa.pl.