Odpisy aktu stanu cywilnego przez Internet

#ZostańWDomu i pobierz online elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego. 

 

Zachęcamy do korzystania z nowej, rozszerzonej e-usługi, uruchomionej przez Ministerstwo Cyfryzacji, która umożliwia wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego.

Dzięki tej e-usłudze można nie tylko zawnioskować o odpis online, ale także otrzymać go od ręki w wersji elektronicznej. Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych, a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy Mój Gov.

Wydanie dokumentu od ręki jest możliwe przy spełnieniu trzech warunków:

  • odpis aktu, o który wnioskujesz, musi dotyczyć Ciebie, Twoich dzieci, małżonka lub rodziców,
  • system – w trakcie wypełniania wniosku – musi potwierdzić, że możliwe jest automatyczne wydanie odpisu
  • płatności za odpis należy dokonać online.

Co zrobić, aby uzyskać odpis w wersji elektronicznej?

Najpierw należy założyć profil zaufany, potem zalogować się do konta Mój GOV, a następnie wybrać e-usługę „Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)”. Wypełniając elektroniczny formularz należy zaznaczyć, aby dokument został wysłany na skrzynkę Mój GOV.

Taki uzyskany odpis, będzie miał moc prawną tylko w wersji elektronicznej. Automatyczny odpis będzie zawierał podpis kwalifikowany potwierdzający autentyczność odpisu.

Za uzyskanie odpisu trzeba zapłacić – tak było zawsze, to nie ma związku z nową e-usługą:

  • 22 zł – za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny w formie papierowej),
  • 33 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

 

info: gov.pl