Odpowiedzialność za Ziemię jest w naszych rękach

Uczniowie najmłodszych klas Szkoły Podstawowej w Iłowej wraz Akademią Małych Zuchów wzięli udział (19 marca) w spektaklu ekologicznym pt. „Rajska wyspa”. 

Tem­atyką spek­taklu były zagad­nienia związane z niską emisją, smo­giem, zanieczyszcze­niem powi­etrza, seg­re­gacją odpadów, elek­trośmieci­ami i degradacją środowiska nat­u­ral­nego. Dzieci brały czynny udział w przedstawieniu, odpowiadały na przygotowane pytania i łamigłówki.

Aktorzy z wieloletnim doświadczeniem scenicznym połączyli wspaniałą zabawę z dużą dawką informacji z zakresu ekologii i ochrony środowiska.