Szkoła Podstawowa w Iłowej

Odważnie i rozważnie

Odważnie i rozważnie – tak można zdefiniować działania inwestycyjne podejmowane przez gminę w ostatnich latach.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej, budowa przedszkola miejskiego, termomodernizacja budynku na stadionie, remont Miejskiej Biblioteki Publicznej, która już niedługo po gruntownym remoncie i wyposażeniu w urządzenia multimedialne stanie się nowoczesnym centrum kulturalnym, to tylko kilka z inwestycji, które w ostatnich latach stały się priorytetami do zrealizowania w Gminie Iłowa.

W roku 2019 w dziesięciu sołectwach gminy wybudowanych zostanie blisko 190 przydomowych oczyszczalni ścieków. Dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mieszkańcy wsi otrzymają 82% dofinansowania do budowy małych oczyszczalni. Aktualnie gmina opracowuje także dokumentację na budowę instalacji fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków w Iłowej i dwóch przepompowniach.

W minionym roku złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego o dofinansowanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej. Nasz projekt został wysoko oceniony i na liście konkursowej projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, zajął pierwsze miejsce.

– Ze względu na mnogość inwestycji realizowanych w roku 2019 w naszej gminie, postanowiliśmy, że to rok 2020 będzie odpowiednim czasem do przeprowadzenia remontu świetlicy w Jankowej – mówi burmistrz Paweł Lichtański. – W ramach tego zadania wykonamy ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych. Wymienimy okna i drzwi, a także grzejniki i klimatyzator. Zakupimy kocioł centralnego ogrzewania na biomasę. W świetlicy zamontujemy wentylację z systemem rekuperacji i instalację fotowoltaiczną. Oprawy oświetleniowe wymienimy na światła typu LED. Można powiedzieć, że świetlica w Jankowej zyska zupełnie nowy wygląd i będzie bardziej funkcjonalna – dodaje P. Lichtański.

Wydatki kwalifikowalne związane z modernizacją świetlicy w Jankowej Żagańskiej w ramach projektu to 627 tys. 258 zł. Wartość dofinansowania otrzymanego przez gminę to 533 tys.170 zł.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl