Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych

Burmistrz Iłowej ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2020, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania będącego zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na jego realizacje.

 

Realizacja zadania nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania publicznego  w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, w zakresie działalności na rzecz osób niepełnoprawnych poprzez:

Wyrównywanie szans życiowych dla osób niepełnosprawnych z Gminy Iłowa.

Kwota przewidziana na realizację zadania 11 500,00 zł, okres realizacji zadania od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2020 r. Organizacje mogą składać swoje oferty do 19 grudnia 2019 r. do godz. 12:00

 

WZÓR OFERTY

WZÓR SPRAWOZDANIA 

ZARZĄDZENIE