Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych

Burmistrz Iłowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2021.

 

Realizacja zadania nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania publicznego  w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, w zakresie działalności na rzecz osób niepełnoprawnych poprzez wyrównywanie szans życiowych dla osób niepełnosprawnych z Gminy Iłowa.

Kwota przewidziana na realizację zadania to 11 500,00 zł, okres realizacji od 11 stycznia 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Organizacje mogą składać swoje oferty do 11 grudnia 2020 r. do godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim (skrzynka podawcza).

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Zarządzenie nr 282.2020