Palący problem

Przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o odpadach  spalanie odpadów zielonych, jako przetwarzanie termiczne odpadów (m.in. liści, pędów ziemniaków czy pomidorów) w ogrodach i na terenie posesji jest surowo zabronione. Ustawa wyraźnie to reguluje!

Spalając liście, gałęzie, trawy, pędy roślin, właściciele nieruchomości pozbywają się suchych i chorych fragmentów drzew i krzewów. Pozbywają – czyli najczęściej je spalają. Działanie takie jest nie tylko szkodliwe, ale także surowo karane.

Na terenie Gminy Iłowa prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych, w związku z tym spalanie odpadów zielonych rozumianych, jako odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, m.in. ogrodów, parków i cmentarzy, jest zabronione. Zgodnie z Ustawą o odpadach za naruszenie tego przepisu grozi kara aresztu lub grzywny. Kodeks wykroczeń reguluje wysokość mandatu, który może wynieść do 5 tys. złotych.

Odpady segregowane (w tym odpady biodegradowalne) odbierane są, na terenie gminy, zgodnie z obowiązującym harmonogramem, dostępnym TUTAJ.