Partnerzy o wspólnym projekcie

Gmina Iłowa otrzymała dofinansowanie z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” do realizacji projektu pt. Wilk nie zna granic. Polsko-niemiecka przygoda z wilkiem.

 

Zadanie realizowane będzie we współpracy z partnerską gminą Jänschwalde w terminie od 1.07.2018 do 31.12.2018 r.  Wydatki ogółem w ramach projektu to 8 tys. 931 euro. Kwota środków z EFRR to 7 ty. 591 euro.

Celem projektu jest wspieranie i pogłębianie współpracy partnerskiej Gminy Iłowa i Gminy Janschwalde poprzez wspólne promowanie zasobów dziedzictwa naturalnego w obszarze przygranicznym. Głównym tematem w ramach dziedzictwa naturalnego będzie występowanie wilka w regionie przygranicznym, jego wędrówki, zachowania i zwyczaje.

31 lipca 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Gmin Iłowa i Jänschwalde w Urzędzie w Peitz w sprawie realizacji wspólnego transgranicznego projektu.

Podczas spotkania został  powołany wspólny personel projektu. W jego skład weszły osoby: ze strony Gminy Iłowa: koordynatorem projektu została Małgorzata Hajdas-Grzesik, obsługa finansowa projektu – Iwona Bielecka oraz Jan Woronik – obsługa techniczna projektu. Ze strony Gminy Jänschwalde: Manuela Pyrczek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jänschwalde.

Podczas spotkania stworzono plan pracy wspólnego personelu projektu. Ustalono termin przeprowadzenia warsztatów dla polsko-niemieckiej grupy dzieci. Warsztaty zorganizowane zostaną 18 października br. w Szkole Podstawowej w Iłowej. Podczas spotkania w Peitz ustalono także termin konferencji dotyczącej występowania wilka w regionie transgranicznym. Zaproponowano prelegentów zarówno ze strony polskiej jak i niemieckiej do przeprowadzenia prelekcji, które odbędą się dnia 21 listopada 2018 r. w Iłowej.

Działania te realizowane są w ramach projektu: Wilk nie zna granic. Polsko-niemiecka przygoda z wilkiem i są kolejnym wspólnym przedsięwzięciem realizowanym we współpracy gminy Iłowa z Jänschwalde. Zadanie współfinansowane jest z Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG V A  Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.