Pięknie wyróżniony!

Pan Mirosław Magierowski, prezes Stowarzyszenia Piękni Życiem w Iłowej, otrzymał wyróżnienie za działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wyróżnienie zostało wręczone podczas powiatowych obchodów Międzynarodowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych (30 marca 2017 r.) przez Starostę Żagańskiego Henryka Janowicza oraz dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Annę Kulczyńską.

Każdy z wójtów i burmistrzów powiatu żagańskiego miał możliwość nominowania jednej osoby, która aktywnie włącza się w działania na rzecz niepełnosprawnych. Gminę Iłowa reprezentował Pan Mirosław Magierowski. Komisja doceniła jego wyjątkowe zaangażowanie i postanowiła przyznać mu wyróżnienie.

– Zgłosiliśmy kandydaturę Pana Mirosława Magierowskiego, ponieważ jego zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia Piękni Życiem przynosi wspaniałe rezultaty. Dzięki jego pracy część młodzieży ze Stowarzyszenia uczęszcza na warsztaty terapii zajęciowej w Wiechlicach. Organizowane są także liczne zajęcia integracyjne. Jestem niezwykle dumny z tego, że wytrwała i niełatwa praca Pana Mirosława została doceniona. Chciałbym także serdecznie podziękować wszystkim, którzy tak aktywnie włączają się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Dzięki tej ciężkiej pracy wiele osób zyskuje szansę na lepsze życie – mówi burmistrz Paweł Lichtański.

W powiatowych obchodach Światowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych w Żaganiu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających osoby z różnymi niepełnosprawnościami, a także samorządowcy m.in. Starosta Żagański Henryk Janowicz, Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn oraz dyrektor Lubuskiego Oddziału PFRON Andrzej Gonia i dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jakub Piosik.

Światowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych jest szczególny, ponieważ ma przypominać społeczeństwu, że niepełnosprawni są jego integralną częścią. Święto to zostało utworzone przez Światową Organizację Pracy w 1956 roku po tragedii górniczej w kopalni węgla kamiennego w Belgii, gdzie zginęło 262 górników, a wielu zostało poważnie rannych.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl