Pierwsza sesja transmitowana na żywo

15 nowych radnych Rady Miejskiej w Iłowej, rozpoczęło VIII kadencję samorządu.

19 listopada 2018 roku radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Przewodniczącym Rady Miejskiej wybrany został Mirosław Wdowiak, Wiceprzewodniczącymi Maria Żołnowska i Artur Mutwil.

Podczas inauguracyjnej sesji nowej rady zaprzysiężony został, na kolejną pięcioletnią kadencję, burmistrz Paweł Lichtański.

Rada Miejska VIII kadencji obradować będzie w składzie:

GAJDA Wiesława Anna
GOC Robert Marek
JAKUBOWICZ Mieczysław Jakub
JĘDRAS Roman
KRAWCZYK Ilona Maria
LESIAK Edward Zdzisław
LESZCZ Waldemar
MUTWIL Artur Piotr
PARFIANOWICZ Agata Małgorzata
PRZYNOGA Franciszek
ROSZAK Fryderyk Przemysław
SŁOMIŃSKI Tomasz
SYGNOWSKI Zygmunt
WDOWIAK Mirosław Michał
ŻOŁNOWSKA Maria Teresa

Nowa, rozpoczynająca się VIII kadencja rady przyniesie wiele zmian. Z porządku obrad znikną interpelacje i zapytania, które radni do tej pory zgłaszali m.in. na sesji. Od nowej kadencji obowiązuje forma pisemna. Zarówno zapytań, jak i odpowiedzi burmistrza. Pewnym novum jest także transmitowanie obrad „na żywo” z sali posiedzeń.

Narady każdorazowo będą utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. Obowiązkiem gminy jest udostępnianie materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Iłowa. Zmiany podyktowane są wejściem w życie  przepisów dotyczących transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań z obrad rady miejskiej, powiatowej czy sejmiku województwa.

Nagranie z pierwszej sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 i expose Burmistrza znajduje się tutaj:

https://sesje.pl/archiwum/lubuskie/zaganski/ilowa

GRATULACJE