Wspólnie o projekcie

11 stycznia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Gmin Iłowa i Janschwalde w Peitz, dotyczące realizacji wspólnego transgranicznego projektu pt. „Iłowa i Janschwalde w obiektywie”.

 

Podczas spotkania wyznaczono wspólny personel zarządzający projektem, w skład którego weszły następujące osoby: ze strony Gminy Iłowa Małgorzata Hajdas-Grzesik – koordynator projektu, Iwona Bielecka – obsługa finansowa projektu oraz Małgorzata Kondraciuk – obsługa techniczna projektu. Ze strony Gminy Janschwalde Rosemarie Karge. Podczas spotkania stworzono plan pracy wspólnego personelu projektu. Uzgodniono termin realizacji konkursu, regulamin, sposób przykazywania fotografii do konkursu i  osoby odpowiedzialne za koordynowanie spraw konkursowych, a także rozpropagowanie informacji w Polsce oraz Niemczech.

15 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie wspólnego personelu w Iłowej. Zespół koordynujący projekt, złożony z przedstawicieli Gminy Iłowa i Gminy Janschwalde ustalił wspólne działania promocyjne polegające na zainteresowaniu  konkursem fotograficznym, jak największej liczby osób. Ustalono treść plakatu informacyjnego, treść ogłoszeń prasowych i radiowych.

W ramach projektu wydany zostanie album fotograficzny, obrazujący piękno gmin Iłowa i Jänschwalde.  Zgłoszone fotografie wyeksponowane zostaną w galerii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej oraz w gminie Janschwalde.

Zwieńczeniem konkursu będzie uroczyste podsumowanie projektu, które odbędzie się 19 czerwca w Iłowej. Wtedy ogłoszone zostaną także wyniki konkursu oraz wręczone nagrody. Po raz pierwszy zaprezentowany zostanie także album fotograficzny, stanowiący piękne zwieńczenie wspólnego polsko-niemeickiego projektu.