Placówki oświatowe w dalszym ciągu zamknięte

Lekcje w szkołach zostają zawieszone do 24 maja br. W najbliższym tygodniu zajęć nie będzie też w żłobkach i przedszkolach.

 

To kolejna decyzja związana z przeciwdziałaniem rozwojowi epidemii koronawirusa w Polsce.

Decyzja rządu oznacza, że rodzice lub opiekunowie dzieci do lat 8, niepełnoletnich dzieci niepełnosprawnych  a także opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, dłużej będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Decyzją Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez kolejny tydzień, do 3 maja br.

W przyszłym tygodniu rząd przedstawi decyzję dotyczącą ewentualnego wprowadzenia form opieki nad dziećmi w placówkach takich jak: żłobki, przedszkola, żłobki.

Warto zwrócić uwagę, iż okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu, który przysługuje na opiekę nad dzieckiem zdrowym do 8 roku życia oraz chorym dzieckiem do lat 14 a także dzieckiem niepełnosprawnym.

W celu uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy, którego wzór można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.

info. gov.pl