Plany, projekty i inwestycje

Podczas środowej  sesji Rady Miejskiej (25.01.2017 r.) Burmistrz Paweł Lichtański podsumował działania podejmowane w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację gminnych inwestycji.

 

– W ubiegłym roku zakończył się remont ulic w Iłowej, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Za ponad 1,8 mln zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 50 %) udało nam się wyremontować ulice Żeromskiego, Drzymały, Konopnickiej, 1 Maja oraz Młyńską – łącznie 1,6 km. – mówi burmistrz. – Pomoc finansową otrzymaliśmy także na remont budynku socjalno – administracyjnego na Stadionie Miejskim w Iłowej (453 tys. 409 zł). Zabiegamy także o przyznanie dofinansowania na budowę nowego przedszkola.

Pozyskiwanie dofinansowań nie jest łatwe, bowiem zabiegają o nie gminy i miasta z całego województwa. Jest jednak o co walczyć. Poziom finansowania sięga nawet 90 % kosztów inwestycji. – W roku 2016 otrzymaliśmy dotację celową na projekt pt. Rozbudzenie potencjału – Rewitalizacja społeczna i gospodarcza Gminy Iłowa. Całkowita wartość projektu to 79 tys. 600 zł. Wnioskowana kwota dotacji to 71 tys. 640 zł.  – mówił, podczas sesji Rady Miejskiej P. Lichtański dodając, że niebawem ogłoszony zostanie także przetarg na realizację inwestycji pt. Rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa. Kwota projektu przekroczy 450 tys. zł. Koszty jakie poniesie gmina w trakcie jego realizacji to ok. 70 tys. zł. Pozostałą część sfinansuje Unia Europejska.

Wiosną rozpoczną się kolejne prace modernizacyjne lokalnych ulic. Wyremontowane zostaną ulice Pułaskiego, Batorego oraz Plac Wolności. – Ponadto, zabiegamy o przyznanie dofinansowanie na realizację projektu pt. Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia. – dodaje P. Lichtański. – Podjęliśmy także działania zmierzające do przyznania środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie budowy 250 przydomowych oczyszczalni ścieków w naszej gminie.

W czasie środowych obrad radni podjęli dziesięć uchwał. Zgłosili także szereg interpelacji i wniosków, dotyczących m.in. spraw społecznych oraz infrastruktury drogowej. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej Maria Żarska przedstawiła sprawozdanie z działalności Centrum Kultury w roku 2016.

Tradycyjnie podczas sesji Rady Miejskiej Burmistrz  złożył sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie 28.12.2016 r. – 25.01.2017 r., które dostępne jest TUTAJ.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl