Pomysłowy gimnazjalista

Zachęcamy do udziału w konkursie z zakresu przedsiębiorczości, który skierowany jest do uczniów trzecich klas gimnazjum. 

Jego przedmiotem jest symulacja działania przedsiębiorstwa zajmującego się „produkcją kaczek”, funkcjonującego w warunkach gospodarki rynkowej.

Cele konkursu, który organizowany jest pod patronatem Starosty Powiatu Żagańskiego oraz Burmistrza Iłowej jest:

  • ćwiczenie umiejętności ekonomicznego myślenia,
  • kształtowanie postawy sprzyjającej prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • poznanie podstaw zarządzania,
  • kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
  • przekonanie o potrzebie kreatywności i przedsiębiorczości.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie odbywa się e-mailowo poprzez dokonanie zgłoszenia zespołu złożonego z czterech uczniów oraz opiekuna na adres: promocja@ilowa.pl do dnia 01.04.2016 r.

W temacie wiadomości należy wpisać: Zgłoszenie na konkurs „Pomysłowy
gimnazjalista”.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl