Ponad milion do przedszkola

6 listopada br. upłynął termin składania ofert na budowę nowego przedszkola w Iłowej.  

 

Do udziału w drugim postępowaniu przetargowym zgłosiło się dwóch wykonawców, których oferty opiewały na kwoty: 4 mln 800 tys. zł. oraz 5 mln 400 tys. zł. Sumy te, znacznie przewyższają kwotę, jaką gmina zamierzała przeznaczyć na realizację tej inwestycji.  – Na zaprojektowanie i wybudowanie nowego obiektu zaplanowaliśmy 3 mln 529 tys. zł. Obecnie dokonujemy analizy możliwości sfinansowania zadania, a tym samym zwiększenia środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy – mówi burmistrz Paweł Lichtański. – Wygospodarowanie ponad miliona złotych jest niezwykle trudne, ponieważ w latach 2018-2019 zaplanowaliśmy szereg dużych, znaczących inwestycji m.in rozbudowę Szkoły Podstawowej w Iłowej, przebudowę Miejskiej Biblioteki Publicznej, budowę drogi do strefy aktywności gospodarczej przy drodze krajowej A18, budowę i przebudowę obiektów rekreacyjnych w Czernej i Koninie Żagańskim, termomodernizację budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim, a także montaż instalacji nawadniających oraz wyposażenie boisk sportowych stadionu i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Iłowej – zaznacza włodarz.

Budowa nowego przedszkola planowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Procedura ta wymaga od wykonawcy nie tylko realizacji samej inwestycji, ale jeszcze przed jej rozpoczęciem, przygotowania pełnej dokumentacji oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl