Porozmawiajmy o finansowaniu

Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie zaprasza mieszkańców do udziału w spotkaniu dotyczącym warunków otrzymania dofinansowania do działalności gospodarczej.

 

Spotkanie odbędzie się 10 czerwca 2019 r. o godzinie 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Wymiarkach. Podczas spotkania zostaną przedstawione informacje na temat rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich objętych Lokalną Strategią Rozwoju i działań skierowanych do grup defaworyzowanych.

Na spotkaniu będą także konsultowane zmiany w LSR.
Zgłoszenia o uczestnictwie w spotkaniu przyjmowane są do 5 czerwca (godz. 14:00) pod numerem telefonu (68) 377 47 17 lub mailowo na adres: biuro@bory.org.pl. Dostępne również pod linkiem:
https://www.bory.org.pl/2019/06/porozmawiajmy-o-finansowaniu-w-wymiarkach/