Siatkówka

Powołanie komisji konkursowej

Burmistrz Iłowej wydał zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.

Informacja o powołanych członkach komisji znajduje się w treści zarządzenia:

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA

ZARZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE

Zygmunt Zarzeczny 
Referat Spraw Społecznych i Cywilnych