Pozbądźmy się azbestu

Informujemy, że od dnia 02 stycznia do 15 lutego 2017 r. będzie trwał nabór wniosków na usunięcie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest.

Zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa na lata 2017–2032” w 2017 r. usuniętych zostanie 2071,34 m² wyrobów zawierających azbest.

Wzór wniosku zawiera: Zarządzenie nr 302/16 Burmistrza Iłowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku na usunięcie wyrobów i odpadów zawierających azbest zgodnie z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Iłowa na lata 2017-2032”

Monika Korczyńska
e-mail: m.korczynska@ilowa.pl